Ana Sayfa  Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku > 

Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, yabancı şahıs yada yabancı şirketlerin, Türk şahıs veya şirketlerinden olan alacaklarının tahsili için İcra iflas konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla hızlı bir şekilde, sıfır hata ile Türkiye ve İstanbul’da alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de alacak tahsili sadece bu işlemler için kurulmuş icra daireleri vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Kıta Avrupasından farklı olarak, Türkiye’de alacak tahsili ya alacaklı tarafın kendisi ya da avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Kanunların izin verdiği her alacak için icra dairelerinde tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Alacağınızın tahsili için;
» Borçlu isim / unvan adres bilgileri ve alacak miktarı,
» Alacağın dayanağı olan belge (kambiyo evrakları, çek, senet, poliçe, fatura vs..),
» Alacak miktarı,
» Tarafımıza düzenlenmiş vekâletname,ilk aşamada yeterli olacaktır.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak ve icra işlemleri sürecinin tamamında, icra işlemlerinin hazırlanması, İstanbul icra takibi, sulh anlaşmalarının hazırlanması, revize edilmesi, ödeme anlaşmalarının yapılması, bu konularda gerek borçlu tarafın yanında yer alarak gerekse alacaklı tarafın yanında yer alarak müzakerelerin yapılması konusunda müvekkillerini temsil etmektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ticari alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacak konularında danışmanlık yapmakta, borçlu yerel ve yabancı firmalardan, icra yoluyla alacaklarınızın tahsil edilmesi veya sulh yoluyla tarafların kabul edeceği bir formülün bulunması ve denetlenmesi ve takibi konusunda hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, satış suretiyle para ve kıymetleri haczetme, nakden ödenecek hasar bedellerinin ödenmesi ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca zarar ve ziyan iddia ve talepleriniz için dava açılması, ödemelerin yapılması için hukuki prosedürün yerine getirilmesi, proje görüşmeleri sürecinde hukuksal ve mali konularda teknik destek sağlanması, ortak belirleme ve temininde karşı kuruluşun yapısı, ticari bilgileri, yeni yatırımları hakkında rapor hazırlanması ve Türk firmalarının bilgilendirilmesi ile aday firma hakkında finansal analiz raporları ve istihbarat çalışması yapılması konularında da hukuki hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, senede, çeke, faturaya ya da bağımsız bir alacağa istinaden icra müdürlükleri, İcra ve Ticaret Mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı müvekkillerinin alacaklarını tahsil etme konusunda uzmandır.

Ayrıca yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası içinde Türkiye’de bu kararların tanınması veya tenfizi veya bu kararların icra işlemlerinin başlatılması için gerekli tüm hukuki prosedürleri tam zamanında yerine getirmektedir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki mukim şirketlerden, Türk şirketlerinin alacaklarının tahsili için yabancı ülkelerde birlikte çalıştığı partner ofisleri ile bağlantı kurararak gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak tahsili uzman avukatları ile özellikle İstanbul Alacak tahsili ile İstanbul’da şirketler ve gerçek kişiler için icra takibi yapılması, alacak tahsili gerçekleştirilmesi, şirketlere hukuki danışmanlık, şirketlerin yurtdışındaki alacaklarının tahsili, şirketlerin yurtdışındaki alacakları için dava açılması, şirket haklarının ve menfaatlerinin korunması gibi konularda Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu İstanbul icra takibi avukatları, alacak tahsili avukatları, şirketler ve bireylere alacak tahsili konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu tarafından alacak tahsili konusunda verilen hizmetler genel başlıklar halinde; İcra takibi açılmadan hemen önce alacağın ödenmesi için borçluya alacak ihtarı gönderilmesi, Borçlu / mükellef hakkında araştırma (banka hesap bilgileri, rating raporu, finansal analiz v.s.) yapılması, Arabuluculuk (mediasyon) ve uzlaşma yapılması, Borçluyla irtibata geçerek ana dilinde iletişim sağlanması, Alacağınız hakkında hukuki değerlendirme yapılması, Alacağın tahsili için icra takibi açılması ve takibi, Yapılan icra takibine itiraz edilmesi halinde iptal davası açılması, Alacak nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması, Borçlular için iflas takibi yapılması ve iflas sürecinin takibi, Borçlular tarafından alacaklılara karşı açılan davaların takibi, İcra takibi ve davalar nedeni ile danışmanlık hizmeti sağlanması, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi, İlamsız takip (adliye aracılığı ile ödeme emri) açılması, Borçluya karşı yetkili mahkemede dava açarak dava sürecinin başlatılması, İcra ve haciz işlemlerinin tamamlanması, Alacağın tahsili ve tahsil edilen paranın alacaklıya aktarılması ve ödenmesi olarak sayılabilir.
BİZDEN HABERLER

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
BİZE ULAŞIN
Adres
Vadistanbul Bulvar AVM Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109 2/A Blok Kat:7 Ofis No: 55 SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon - Faks
T: +90 212 510 16 46 | F: +90 212 510 66 81
Odaman & Taşkın Litigation Boutique © 2016. | Yasal Uyarı
Ana Sayfa  Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku > 

Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, yabancı şahıs yada yabancı şirketlerin, Türk şahıs veya şirketlerinden olan alacaklarının tahsili için İcra iflas konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla hızlı bir şekilde, sıfır hata ile Türkiye ve İstanbul’da alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de alacak tahsili sadece bu işlemler için kurulmuş icra daireleri vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Kıta Avrupasından farklı olarak, Türkiye’de alacak tahsili ya alacaklı tarafın kendisi ya da avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Kanunların izin verdiği her alacak için icra dairelerinde tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Alacağınızın tahsili için;
» Borçlu isim / unvan adres bilgileri ve alacak miktarı,
» Alacağın dayanağı olan belge (kambiyo evrakları, çek, senet, poliçe, fatura vs..),
» Alacak miktarı,
» Tarafımıza düzenlenmiş vekâletname,ilk aşamada yeterli olacaktır.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak ve icra işlemleri sürecinin tamamında, icra işlemlerinin hazırlanması, İstanbul icra takibi, sulh anlaşmalarının hazırlanması, revize edilmesi, ödeme anlaşmalarının yapılması, bu konularda gerek borçlu tarafın yanında yer alarak gerekse alacaklı tarafın yanında yer alarak müzakerelerin yapılması konusunda müvekkillerini temsil etmektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ticari alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacak konularında danışmanlık yapmakta, borçlu yerel ve yabancı firmalardan, icra yoluyla alacaklarınızın tahsil edilmesi veya sulh yoluyla tarafların kabul edeceği bir formülün bulunması ve denetlenmesi ve takibi konusunda hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, satış suretiyle para ve kıymetleri haczetme, nakden ödenecek hasar bedellerinin ödenmesi ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca zarar ve ziyan iddia ve talepleriniz için dava açılması, ödemelerin yapılması için hukuki prosedürün yerine getirilmesi, proje görüşmeleri sürecinde hukuksal ve mali konularda teknik destek sağlanması, ortak belirleme ve temininde karşı kuruluşun yapısı, ticari bilgileri, yeni yatırımları hakkında rapor hazırlanması ve Türk firmalarının bilgilendirilmesi ile aday firma hakkında finansal analiz raporları ve istihbarat çalışması yapılması konularında da hukuki hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, senede, çeke, faturaya ya da bağımsız bir alacağa istinaden icra müdürlükleri, İcra ve Ticaret Mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı müvekkillerinin alacaklarını tahsil etme konusunda uzmandır.

Ayrıca yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası içinde Türkiye’de bu kararların tanınması veya tenfizi veya bu kararların icra işlemlerinin başlatılması için gerekli tüm hukuki prosedürleri tam zamanında yerine getirmektedir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki mukim şirketlerden, Türk şirketlerinin alacaklarının tahsili için yabancı ülkelerde birlikte çalıştığı partner ofisleri ile bağlantı kurararak gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak tahsili uzman avukatları ile özellikle İstanbul Alacak tahsili ile İstanbul’da şirketler ve gerçek kişiler için icra takibi yapılması, alacak tahsili gerçekleştirilmesi, şirketlere hukuki danışmanlık, şirketlerin yurtdışındaki alacaklarının tahsili, şirketlerin yurtdışındaki alacakları için dava açılması, şirket haklarının ve menfaatlerinin korunması gibi konularda Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu İstanbul icra takibi avukatları, alacak tahsili avukatları, şirketler ve bireylere alacak tahsili konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu tarafından alacak tahsili konusunda verilen hizmetler genel başlıklar halinde; İcra takibi açılmadan hemen önce alacağın ödenmesi için borçluya alacak ihtarı gönderilmesi, Borçlu / mükellef hakkında araştırma (banka hesap bilgileri, rating raporu, finansal analiz v.s.) yapılması, Arabuluculuk (mediasyon) ve uzlaşma yapılması, Borçluyla irtibata geçerek ana dilinde iletişim sağlanması, Alacağınız hakkında hukuki değerlendirme yapılması, Alacağın tahsili için icra takibi açılması ve takibi, Yapılan icra takibine itiraz edilmesi halinde iptal davası açılması, Alacak nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması, Borçlular için iflas takibi yapılması ve iflas sürecinin takibi, Borçlular tarafından alacaklılara karşı açılan davaların takibi, İcra takibi ve davalar nedeni ile danışmanlık hizmeti sağlanması, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi, İlamsız takip (adliye aracılığı ile ödeme emri) açılması, Borçluya karşı yetkili mahkemede dava açarak dava sürecinin başlatılması, İcra ve haciz işlemlerinin tamamlanması, Alacağın tahsili ve tahsil edilen paranın alacaklıya aktarılması ve ödenmesi olarak sayılabilir.
BİZDEN HABERLER

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
BİZE ULAŞIN
Adres
Vadistanbul Bulvar AVM Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109 2/A Blok Kat:7 Ofis No: 55 SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon - Faks
T: +90 212 510 16 46 | F: +90 212 510 66 81
Odaman &Taşkın Litigation Boutique © 2016. | Yasal Uyarı

Ana Sayfa  Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku > 

Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, yabancı şahıs yada yabancı şirketlerin, Türk şahıs veya şirketlerinden olan alacaklarının tahsili için İcra iflas konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla hızlı bir şekilde, sıfır hata ile Türkiye ve İstanbul’da alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de alacak tahsili sadece bu işlemler için kurulmuş icra daireleri vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Kıta Avrupasından farklı olarak, Türkiye’de alacak tahsili ya alacaklı tarafın kendisi ya da avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Kanunların izin verdiği her alacak için icra dairelerinde tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Alacağınızın tahsili için;
» Borçlu isim / unvan adres bilgileri ve alacak miktarı,
» Alacağın dayanağı olan belge (kambiyo evrakları, çek, senet, poliçe, fatura vs..),
» Alacak miktarı,
» Tarafımıza düzenlenmiş vekâletname,ilk aşamada yeterli olacaktır.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak ve icra işlemleri sürecinin tamamında, icra işlemlerinin hazırlanması, İstanbul icra takibi, sulh anlaşmalarının hazırlanması, revize edilmesi, ödeme anlaşmalarının yapılması, bu konularda gerek borçlu tarafın yanında yer alarak gerekse alacaklı tarafın yanında yer alarak müzakerelerin yapılması konusunda müvekkillerini temsil etmektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ticari alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacak konularında danışmanlık yapmakta, borçlu yerel ve yabancı firmalardan, icra yoluyla alacaklarınızın tahsil edilmesi veya sulh yoluyla tarafların kabul edeceği bir formülün bulunması ve denetlenmesi ve takibi konusunda hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, satış suretiyle para ve kıymetleri haczetme, nakden ödenecek hasar bedellerinin ödenmesi ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca zarar ve ziyan iddia ve talepleriniz için dava açılması, ödemelerin yapılması için hukuki prosedürün yerine getirilmesi, proje görüşmeleri sürecinde hukuksal ve mali konularda teknik destek sağlanması, ortak belirleme ve temininde karşı kuruluşun yapısı, ticari bilgileri, yeni yatırımları hakkında rapor hazırlanması ve Türk firmalarının bilgilendirilmesi ile aday firma hakkında finansal analiz raporları ve istihbarat çalışması yapılması konularında da hukuki hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, senede, çeke, faturaya ya da bağımsız bir alacağa istinaden icra müdürlükleri, İcra ve Ticaret Mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı müvekkillerinin alacaklarını tahsil etme konusunda uzmandır.

Ayrıca yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası içinde Türkiye’de bu kararların tanınması veya tenfizi veya bu kararların icra işlemlerinin başlatılması için gerekli tüm hukuki prosedürleri tam zamanında yerine getirmektedir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki mukim şirketlerden, Türk şirketlerinin alacaklarının tahsili için yabancı ülkelerde birlikte çalıştığı partner ofisleri ile bağlantı kurararak gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak tahsili uzman avukatları ile özellikle İstanbul Alacak tahsili ile İstanbul’da şirketler ve gerçek kişiler için icra takibi yapılması, alacak tahsili gerçekleştirilmesi, şirketlere hukuki danışmanlık, şirketlerin yurtdışındaki alacaklarının tahsili, şirketlerin yurtdışındaki alacakları için dava açılması, şirket haklarının ve menfaatlerinin korunması gibi konularda Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu İstanbul icra takibi avukatları, alacak tahsili avukatları, şirketler ve bireylere alacak tahsili konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu tarafından alacak tahsili konusunda verilen hizmetler genel başlıklar halinde; İcra takibi açılmadan hemen önce alacağın ödenmesi için borçluya alacak ihtarı gönderilmesi, Borçlu / mükellef hakkında araştırma (banka hesap bilgileri, rating raporu, finansal analiz v.s.) yapılması, Arabuluculuk (mediasyon) ve uzlaşma yapılması, Borçluyla irtibata geçerek ana dilinde iletişim sağlanması, Alacağınız hakkında hukuki değerlendirme yapılması, Alacağın tahsili için icra takibi açılması ve takibi, Yapılan icra takibine itiraz edilmesi halinde iptal davası açılması, Alacak nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması, Borçlular için iflas takibi yapılması ve iflas sürecinin takibi, Borçlular tarafından alacaklılara karşı açılan davaların takibi, İcra takibi ve davalar nedeni ile danışmanlık hizmeti sağlanması, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi, İlamsız takip (adliye aracılığı ile ödeme emri) açılması, Borçluya karşı yetkili mahkemede dava açarak dava sürecinin başlatılması, İcra ve haciz işlemlerinin tamamlanması, Alacağın tahsili ve tahsil edilen paranın alacaklıya aktarılması ve ödenmesi olarak sayılabilir.
BİZDEN HABERLER

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
BİZE ULAŞIN
Adres
Vadistanbul Bulvar AVM Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109 2/A Blok Kat:7 Ofis No: 55 SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon - Faks
T: +90 212 510 16 46 | F: +90 212 510 66 81
Odaman &Taşkın Litigation Boutique © 2016. | Yasal Uyarı

Ana Sayfa  Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku > 

Alacak Tahsili - İcra ve İflas Hukuku

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, yabancı şahıs yada yabancı şirketlerin, Türk şahıs veya şirketlerinden olan alacaklarının tahsili için İcra iflas konusunda uzmanlaşmış kadrosuyla hızlı bir şekilde, sıfır hata ile Türkiye ve İstanbul’da alacakların tahsilini gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de alacak tahsili sadece bu işlemler için kurulmuş icra daireleri vasıtası ile gerçekleştirilebilmektedir. Kıta Avrupasından farklı olarak, Türkiye’de alacak tahsili ya alacaklı tarafın kendisi ya da avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Kanunların izin verdiği her alacak için icra dairelerinde tahsil yoluna gidilebilmektedir.

Alacağınızın tahsili için;
» Borçlu isim / unvan adres bilgileri ve alacak miktarı,
» Alacağın dayanağı olan belge (kambiyo evrakları, çek, senet, poliçe, fatura vs..),
» Alacak miktarı,
» Tarafımıza düzenlenmiş vekâletname,ilk aşamada yeterli olacaktır.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak ve icra işlemleri sürecinin tamamında, icra işlemlerinin hazırlanması, İstanbul icra takibi, sulh anlaşmalarının hazırlanması, revize edilmesi, ödeme anlaşmalarının yapılması, bu konularda gerek borçlu tarafın yanında yer alarak gerekse alacaklı tarafın yanında yer alarak müzakerelerin yapılması konusunda müvekkillerini temsil etmektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasındaki ticari alışverişlerden kaynaklanan borç ve alacak konularında danışmanlık yapmakta, borçlu yerel ve yabancı firmalardan, icra yoluyla alacaklarınızın tahsil edilmesi veya sulh yoluyla tarafların kabul edeceği bir formülün bulunması ve denetlenmesi ve takibi konusunda hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, ticari borçların geri ödenmesi, tazminat talebi, satış suretiyle para ve kıymetleri haczetme, nakden ödenecek hasar bedellerinin ödenmesi ve takibini gerçekleştirmektedir. Ayrıca zarar ve ziyan iddia ve talepleriniz için dava açılması, ödemelerin yapılması için hukuki prosedürün yerine getirilmesi, proje görüşmeleri sürecinde hukuksal ve mali konularda teknik destek sağlanması, ortak belirleme ve temininde karşı kuruluşun yapısı, ticari bilgileri, yeni yatırımları hakkında rapor hazırlanması ve Türk firmalarının bilgilendirilmesi ile aday firma hakkında finansal analiz raporları ve istihbarat çalışması yapılması konularında da hukuki hizmet vermektedir.Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, senede, çeke, faturaya ya da bağımsız bir alacağa istinaden icra müdürlükleri, İcra ve Ticaret Mahkemeleri aracılığı ile yerli ve yabancı müvekkillerinin alacaklarını tahsil etme konusunda uzmandır.

Ayrıca yabancı mahkeme ve tahkim kararlarının icrası içinde Türkiye’de bu kararların tanınması veya tenfizi veya bu kararların icra işlemlerinin başlatılması için gerekli tüm hukuki prosedürleri tam zamanında yerine getirmektedir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki mukim şirketlerden, Türk şirketlerinin alacaklarının tahsili için yabancı ülkelerde birlikte çalıştığı partner ofisleri ile bağlantı kurararak gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu, alacak tahsili uzman avukatları ile özellikle İstanbul Alacak tahsili ile İstanbul’da şirketler ve gerçek kişiler için icra takibi yapılması, alacak tahsili gerçekleştirilmesi, şirketlere hukuki danışmanlık, şirketlerin yurtdışındaki alacaklarının tahsili, şirketlerin yurtdışındaki alacakları için dava açılması, şirket haklarının ve menfaatlerinin korunması gibi konularda Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu İstanbul icra takibi avukatları, alacak tahsili avukatları, şirketler ve bireylere alacak tahsili konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Odaman & Taşkın Hukuk Bürosu tarafından alacak tahsili konusunda verilen hizmetler genel başlıklar halinde; İcra takibi açılmadan hemen önce alacağın ödenmesi için borçluya alacak ihtarı gönderilmesi, Borçlu / mükellef hakkında araştırma (banka hesap bilgileri, rating raporu, finansal analiz v.s.) yapılması, Arabuluculuk (mediasyon) ve uzlaşma yapılması, Borçluyla irtibata geçerek ana dilinde iletişim sağlanması, Alacağınız hakkında hukuki değerlendirme yapılması, Alacağın tahsili için icra takibi açılması ve takibi, Yapılan icra takibine itiraz edilmesi halinde iptal davası açılması, Alacak nedeniyle haciz işlemlerinin yapılması, Borçlular için iflas takibi yapılması ve iflas sürecinin takibi, Borçlular tarafından alacaklılara karşı açılan davaların takibi, İcra takibi ve davalar nedeni ile danışmanlık hizmeti sağlanması, Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması, İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi, İlamsız takip (adliye aracılığı ile ödeme emri) açılması, Borçluya karşı yetkili mahkemede dava açarak dava sürecinin başlatılması, İcra ve haciz işlemlerinin tamamlanması, Alacağın tahsili ve tahsil edilen paranın alacaklıya aktarılması ve ödenmesi olarak sayılabilir.
BİZDEN HABERLER

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin
BİZE ULAŞIN
Adres
Vadistanbul Bulvar AVM Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109 2/A Blok Kat:7 Ofis No: 55 SARIYER / İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon - Faks
T: +90 212 510 16 46 | F: +90 212 510 66 81
Odaman &Taşkın Litigation Boutique © 2016. | Yasal Uyarı